Header Mineral Wool Association

Isolatie en Industriële processen

In industriële processen kunnen piekwaarden van temperatuur- en geluidsniveaus die van andere sectoren met een factor 10 of meer overschrijden. Er is de aanwezigheid van corroderende chemicaliën, hoge vochtigheidswaarden, trillingen en andere fysische fenomenen die het uiterste van de installaties kunnen vergen.
Mensenlevens, gebruiksduur, duurzaamheid, veiligheid, gezondheid en brandveiligheid zijn allemaal factoren die in overweging moeten worden genomen.

Installaties zoals metaalgieterijen, galvanisatie-eenheden, raffinaderijen, voedings- en drankproductie-eenheden en automatische procesbanden vertegenwoordigen enorme kapitaalinvesteringen en verslinden veel energie. In de industriële sector is elke mogelijkheid om te besparen enorm belangrijk.

Leidingen die warm water, stoom of deels verwerkte materialen vervoeren, moeten op de gewenste temperatuur ingesteld blijven en gedurende lange procestijden verwarmd of afgekoeld blijven. Ook hier kan isolatie dus het energieverbruik aanzienlijk verminderen. Naast beperking van productiekosten dient de isolatie van leidingen ook ter bescherming van werknemers in een productie omgeving, die met deze leidingen mogelijk in aanraking zouden kunnen komen.

Kanalen, leidingen of opslagtanks dienen vaak beschermd te worden tegen de vorming van condenswater, een fenomeen dat corrosie aanzienlijk kan versnellen.

Het risico op en gevaar van brand voor werknemers en installaties in een productieomgeving wordt bijzonder nauwgezet opgevolgd.. Een reden te meer om minerale wol boven andere isolatiematerialen te verkiezen omwille van de onbrandbaarheid: minerale wolisolatie is ideaal geschikt voor brandveiligheidstoepassingen.

Hoewel heel wat processen in de zware industrie doorheen de tijd werden verbeterd, blijft het probleem van lawaaihinder op de werkplek. Daarom zijn ontwerpers op zoek naar een isolatiemateriaal dat de werknemers een betere gehoorbescherming biedt en ook lawaaihinder in de omgeving van de fabriek of installatie beter voorkomt of vermindert. De geluidsabsorberende eigenschappen van minerale wol maken dit isolatiemateriaal bij uitstek geschikt voor dergelijke toepassingen.

Minerale wol is niet alleen soepel en zeer goed bestand tegen fysische beschadiging, maar is ook eenvoudig te installeren. Dit isolatiemateriaal sluit mooi bij de verbindingspunten aan en voorkomt aldus warmteverlies. Het verliest zijn krachtige werking niet in een veeleisende werkomgeving waar vaak ook onderhoudswerk moet worden verricht.