Header Mineral Wool Association

Thermische isolatie

Minerale wol isolatieproducten dragen in hoge mate bij tot het reduceren van warmteverliezen in bouwconstructies. De energiebehoefte voor verwarming of afkoeling zal hierdoor sterk verminderen, en het zal merkelijk verbeteren.

Duurzaam energieverbruik volgt het ‘Trias Energetica’ concept waarbij op de eerste plaats energiebesparing wordt nagestreefd o.a. door beter te isoleren. Dit energiemodel heeft als doel energiegebruik en -voorziening veilig, duurzaam en betaalbaar te maken voor iedereen. Energiebesparing is de snelste, goedkoopste en meest directe manier om onze dringende economische, sociale en milieu-uitdagingen aan te pakken. Bij nieuwbouwprojecten kan men goed inspelen op energieverbruik door in de plannen reeds rekening te houden met de aktuele eisen van de overheid. De meest duurzame energie is de energie die u niet verbruikt.

Minerale wol houdt lucht vast in een open vezelstructuur die zeer warmte-isolerend werkt, met λ-waardes tussen 0,030 W/m°K en 0,040 W/m²K. Bovendien kent minerale wol geen thermische veroudering (de λ-waardes blijft dus constant tijdens de ganse levensduur van het gebouw) en heeft bovendien geen uitzetting of krimp, zodat de voegen steeds gesloten blijven zonder plaatselijke verliezen).

De open vezelstructuur is tevens de basis voor de uitstekende prestaties in akoestiek. Door devermindering van energieverbruik zal tevens een vermindering plaats vinden van uitstoot van CO2 alsook van (SO2 en NOx), die oorzaak zijn van globale opwarming en zure regen.

Energiebesparing en economie:

Uit ervaring in Duitsland waar investeringen in energiebesparende maatregelen een bijzondere stimulans betekenen voor de werkgelegenheid en economie leren we volgende: het Duitse waarborgfonds KfW s berekende dat 1 euro overheidsgeld ca. 4 euro méér aan totale investering teweeg bracht. Met een totale subsidie van € 4 miljard werd tijdens de periode 2001-2006 ca. €16 miljard aan totale investeringen in renovatie van woningen gerealiseerd en werden ca. 140.000 jobs gecreëerd.

Het belang van energiebesparing voor woningbouw

Gebouwen vertegenwoordigen 40% van het totale energieverbruik in Europa en en 36% van de CO2-uitstoot. Grondige renovatie van het bestaande woningpark in de Benelux biedt een unieke kans tot creatie van plaatselijke tewerkstelling en draagt hierdoor bij tot het economisch herstel. In Nederland betekent de renovatie van bestaande woningen ruim 99% van het volledige gebouwenpark, dus hier kan ook de grootste energiebesparing / klimaatwinst behaald worden.

Renovatie van een gebouw is ingrijpend en wordt slechts éénmaal uitgevoerd voor een langere gebruiksperiode. Daarom is het belangrijk om te renoveren volgens de best haalbare vereisten inzake energie efficiëntie, zodat het gebouw voldoet aan de energievereisten van de toekomst. Om deze ambitieuze doelstellingen inzake grondige renovatie waar te kunnen maken, is het belangrijk dat de overheid financiële ondersteuning geeft. De eerder vernoemde ervaringen in Duitsland hebben aangetoond dat dergelijke ondersteuning een belangrijke bijdrage levert tot het succes van een globaal renovatie actieplan.