Header Mineral Wool Association

Minerale Wol en Brandveiligheid

Ieder jaar worden branden in Europa erg duur betaald: mensenlevens, miljarden euro’s schade, milieuverontreiniging en verlies van onvervangbare gegevens.

Minerale wol is niet brandbaar en draagt niet bij aan branduitbreiding. Vandaar het grote succes in de woningbouw. Omdat minerale wol bestand is tegen temperaturen tot 1000°C, kent het een ongekend succes in brandwerende constructies / toepassingen zoals brandwerende wanden, deuren en in de bescherming van diverse structuren. In marine toepassingen (scheepsbouw), off shore en petrochemie waar extreme eisen op gebied van brandveiligheid gelden kent minerale wol eveneens een groot succes.

Brandbeveiliging

Een brand kan leiden tot het verlies van mensenlevens en grote schade aan eigendommen. Zowat de helft van de jaarlijkse premiebedragen betalen de verzekeringsmaatschappijen uit aan brandschadegevallen. Vaak zijn aangewende bouwmaterialen gretig voedsel voor een brand, daarom is het van primordiaal belang om te kiezen voor brandveilige constructies / materialen. Het zijn vaak deze brandveilige constructies / materialen die juist die extra minuten opleveren (in tijdwinst) om nog te kunnen evacueren uit de brand.

Bij brandbestrijding is tijd van cruciaal belang, vooral de eerste minuten na het uitbreken van een brand… Brandwerende materialen zoals minerale wol leveren die extra paar minuten tijdwinst op: ze vertragen het om zich heen grijpende vuur en helpen aldus levens, geld, eigendommen en het milieu sparen.

Actieve en passieve brandbeveiliging

Doel van brandbeveiliging is het beschermen van het gebouw en zijn bewoners tegen de impact van een brand.
Passieve brandveiligheid wordt gerealiseerd in de opbouw van een complex, de keuze van gepaste materialen kan het uitbreiden van een brandhaard beperken en de onderliggende constructie maximaal beschermen. Op deze wijze kan men de vluchttijd nodig om uit een brandend gebouw te komen aanzienlijk verhogen.
Passieve brandbeveiliging uit zich ook in compartimentering, draagt bij aan toegankelijkheid voor brandweerlui en verhoogt de veiligheid voor doeltreffende evacuatiemogelijkheden.

Actieve brandbeveiliging omvat onder meer: inrichting van brandmeldsystemen, automatische sproeiblusinstallaties, noodverlichting en rookafzuigsystemen enz. de bedoeling is dat deze systemen in werking treden bij het uitbreken van een brand. Het grote gevaar is dat de doeltreffendheid van deze systemen erg gevoelig zijn aan externe factoren zoals: onderhoud, exact gebruik en beschadiging, wat dit erg kwetsbaar maakt.

Het ontstaan en de verspreidingssnelheid van een brand in een lokaal kunnen vertraagd worden door gebruik te maken van materialen die weinig of niet bijdragen aan de ontwikkeling van een brand.