Header Mineral Wool Association

Akoestische isolatie

Ongewenst geluid of akoestische vervuiling schaadt uw privacy, vergroot onrust en kan slecht zijn voor uw gezondheid. Lawaai kan zowel een afleidende irritatie zijn als de oorzaak van daadwerkelijk fysiek letsel en gehoorverlies. Thuis of op het werk lijden miljoenen Europeanen onder de effecten van lawaai dat sterker is dan 65 decibel. De kosten van het behandelen van gezondheidsproblemen die direct gerelateerd zijn aan lawaai lopen jaarlijks in de miljoenen euro.

Geluidsisolatie met minerale wol zorgt dankzij haar structuur voor een bijzonder efficiënte geluidswering. De minerale wolsector heeft een assortiment producten van minerale wol ontwikkeld waarmee lawaai beter beheerst kan worden, zoals akoestische plafondpanelen, vulling van spouwmuren, wandafwerking, geluidsisolatie voor vloeren en daken en verschillende oplossingen voor geluidsadsorptie. Deze producten worden in allerlei verschillende situaties gebruikt, van kantoren, overheidsgebouwen en huizen tot ziekenhuizen, laboratoria en industriële installaties.

De perceptie en de ervaring door mensen wordt bepaald door het niveau, de duur en de frequentie van het geluid. Geluidsniveaus worden uitgedrukt in decibel (dB). Een verhoging van 1 dB is de kleinst waarneembare wijziging in de perceptie en een verhoging van 10 dB wordt waargenomen als een verdubbeling van het geluidsniveau. De volgende tabel toont de niveaus van veelvoorkomende geluiden.

TYPISCHE GELUIDSNIVEAUS

100 db Luchthavens
90 db Hoofdspoorweg
80 db Werkomstandigheden op een bouwplaats
70 db Drukke hoofdwegen
60 db Een druk kantoor
50 db Een huiskamer waar de tv of muziek rustig aanstaat
40 db Een rustig kantoor
30 db Slaapkamers
20 db Opnamestudio´s

Geluidsstromen hebben ook effecten op mensen en gebouwstructuren. Deze effecten worden ervaren als: galm (echo) in de ruimte zelf, contactgeluid en luchtgeluid in ruimtes grenzend aan de geluidsbron. Contactgeluiden zijn bijvoorbeeld voetstappen, stampen op de vloer en trillende wasmachines. Luchtgeluid betreft bijvoorbeeld spraak, muziekinstrumenten en luidsprekers.

Het zoeken naar effectieve oplossingen voor problemen die veroorzaakt worden door galm, contactgeluid en luchtgeluid vereisen een goed begrip van het verschil tussen geluidsabsorptie en geluidsisolatie.

Absorptie van geluid heeft betrekking op de demping van galm in de kamer of het gebied waar de geluidsbron staat. Oplossingen worden hier normaliter gezocht in het beplakken of bekleden van enkele of alle oppervlakken van de kamer met een geluidsadsorberend materiaal.

De vezelstructuur van glas- en rotswol (samen: minerale wol) maakt deze producten bijzonder geschikt voor het absorberen van geluid. Het verhogen van de geluidsabsorptie in een ruimte leidt niet noodzakelijkerwijs tot een overeenkomstige verbetering van geluidsisolatie tussen aangrenzende ruimtes.

Effectieve geluidsisolatie voorkomt dat lawaai wordt doorgegeven van de ene ruimte naar de andere. Dit heet ook wel geluidsreductie. De weerstand van muren, wanden of vloeren tegen het doorlaten van geluidsenergie wordt grotendeels bepaald door vier factoren:

  • de geluidsabsorptie van holtes;
  • de massa van het scheidingselement;
  • de structurele isolatie van elementen in de constructie;
  • flankerende overdracht.