Header Mineral Wool Association

Waarom Minerale Wol?

4 belangrijke eigenschappen die minerale wol uniek maken :
Thermische isolerend, Brandveilig, Geluidsabsorberend en Milieuvriendelijk.

Thermisch isolerend Picture

Thermisch isolerend

Minerale wol producten dragen in hoge mate bij tot het reduceren van de warmteverliezen doorheen de constructies waarin ze worden toegepast. De behoefte aan energie voor verwarming of afkoeling kan door toepassing van thermische isolatie gevoelig worden verminderd,en het wooncomfort wordt gevoelig verhoogd.
Diverse invloeden (SO2 en NOx) die verantwoordelijk zijn voor globale opwarming en zure regen worden gevoelig teruggedrongen.

Lees meer over de warmte-isolerende eigenschappen van minerale wol

Geluidsabsorberend Picture

Geluidsabsorberend

Het geluidsabsorberend vermogen van minerale wol draagt bij in toepassingen waar eisen gesteld worden op gebied van akoestisch comfort.
Aan geluidsoverdracht doorheen muren en vloeren die aan elkaar grenzende ruimten scheiden, worden steeds meer eisen gesteld. Ook de geluidsisolatie tussen de buitenomgeving en de leefruimte wordt steeds belangrijker.

Lees meer over akoestische bescherming

Brandveilig Picture

Brandveilig

Minerale wol is niet brandbaar en draagt niet bij tot het uitbreiden van een brand. In constructies die aangewend worden tot brandveilig maken van gebouwen vervult minerale wol een belangrijke rol.

Lees meer over brandbeveiliging

Ecologisch duurzaam Picture

Ecologisch duurzaam

Tijdens de gebruiksfase (levensduur) bespaart minerale wol tot 300 maal meer energie dan nodig is voor de ontginning van grondstoffen, productie, distributie, plaatsing en afvalverwerking. De recycleerbaarheid en het gebruik van secundaire grondstoffen in de productie dragen bij tot een duurzaam inzetten van natuurlijke grondstoffen.
De minerale wol fabrikanten doen belangrijke inspanningen om hun milieu-impact objectief weer te geven onder de vorm van EPD’s (Environmental Product Declarations).

Lees meer over duurzaamheid