Header Mineral Wool Association

Minerale wol vaak gestelde vragen

Wat is minerale wol?

Minerale wol is de verzamelnaam voor producten uit fabrieksmatig geproduceerde anorganische vezels, al dan niet gebonden met een bindmiddel.
Twee types minerale wol worden op grote schaal als isolatiemateriaal toegepast: glaswol en rotswol. Het voornaamste verschil tussen beiden zit in de gebruikte grondstoffen. Glaswol wordt gemaakt van zand, gerecycleerde glasscherven en gerecycleerde glaswol. Rotswol wordt gemaakt uit vulkanisch gesteente en gerecycleerde rotswol.

De wolvormige structuur van het materiaal zorgt voor de goede thermische en akoestische absorptie. Door het gebruik van vooral anorganische grondstoffen (zand en vulkanisch gesteente) is minerale wol niet brandbaar en heeft het een hoge smelttemperatuur.

Het is een bijzonder veelzijdig materiaal dat in verschillende densiteiten, afmetingen en diverse vormen (rollen/platen/schalen) en al of niet met verschillende bekledingen kan worden geproduceerd. Het assortiment bestaat uit: rollen voor isolatie van daken en zolders, platen voor isolatie van muren, vloeren, wanden, plafonds en platte daken, losse vlokken voor inblazen in spouwmuren, schalen voor isoleren van leidingen, akoestische panelen,…

Uit welke grondstoffen bestaat minerale wol?

Minerale wol bestaat uit minstens 90 procent lokaal beschikbare minerale grondstoffen zoals kalksteen, veldspaat, dolomiet, basalt, diabaas[1], zand en cement, afkomstig van natuurlijke voorraden, of afkomstig van recyclage, bijvoorbeeld gerecycleerd glas. De natuurlijke grondstoffen waarvan minerale wol wordt gemaakt, zijn vrijwel onuitputtelijk. Minerale wol bestaat verder uit maximaal 7 procent organisch materiaal, afkomstig van het bindmiddel uit kunsthars, om de vezels met elkaar te verbinden.

1 Diabaas = doleriet, donker stollingsgesteente

Hoe wordt minerale wol geproduceerd?

De minerale grondstoffen worden gesmolten bij hoge temperatuur (1400 tot 1500°C) en vervolgens gesponnen tot vezels. Een in water opgelost bindmiddel wordt tijdens dit proces op de vezels gesproeid. De vezels koelen snel af en worden glasachtig stijf. Vervolgens wordt het bindmiddel uitgehard in een tunneloven op ca. 250°C, waarbij de producten hun stabiliteit krijgen. Nu kan de minerale wol op maat worden gesneden.

Hoe groot is de behoefte aan grondstoffen?

De hoeveelheid grondstof nodig voor de productie van minerale wol is zo klein dat er uit één kubieke meter grondstof tot 150 kubieke meters (m³) minerale wol kunnen worden geproduceerd. Deze hoeveelheid is voldoende voor het isoleren van ongeveer drie vrijstaande woningen.

Wat maakt minerale wol zo bijzonder?

De opvallendste kenmerken van minerale wol zijn de uitstekende materiaaleigenschappen en de ruime toepassingsmogelijkheden. Minerale wol is een duurzaam isolatiemateriaal met een unieke combinatie van uitstekende thermische, akoestische, ecologische en brandwerende eigenschappen. Deze combinatie maakt minerale wol bij uitstek geschikt voor een brede toepassing in woning- en utiliteitsbouw en industrie. Het is ook gemakkelijk te verwerken, in alle opzichten veilig, duurzaam en rendabel.

Waar kunnen we minerale wol producten kopen?

Minerale wol vindt u in diverse verkoopcentra (bouwmaterialenhandel, isolatiespecialisten, Doe-het-zelf-winkels).

Welke kwaliteiten heeft minerale wol?

Minerale wol biedt – van de kelder tot het dak - een optimale bescherming tegen warmte en koude, geluidshinder en brand. Minerale wol laat zich probleemloos en eenvoudig verwerken en installeren. Bovendien is minerale wol een duurzaam product dat gemaakt wordt van natuurlijke grondstoffen, is niet onderhevig aan veroudering en is uitermate voordelig.

In welke mate zijn isolatiematerialen van minerale wol tegen veroudering bestand?

Minerale wol is uitermate bestand tegen veroudering, wat wil zeggen dat het isolerend vermogen en alle andere eigenschappen decennia lang onveranderd blijven.

Kan isolatie met minerale wol het brandrisico verkleinen?

Jazeker, want minerale wol is een niet brandbaar isolatiemateriaal en draagt niet bij aan branduitbreiding. Het kan dus een aanzienlijke bijdrage leveren aan de brandveiligheid in een gebouw. Bij brand ontwikkelt minerale wol ook geen rook of toxische gassen.

Minerale wol kan bijdragen tot een kleiner brandrisico. Geldt deze brandveiligheid ook voor beklede isolatieplaten van minerale wol?

Jazeker, dit is een van de belangrijkste eigenschappen van minerale wol. Afhankelijk van de toepassing voldoen deze minerale wol platen aan de eisen ‘niet brandbaar’ of ‘moeilijk ontvlambaar’. 

Kunnen deze minerale wol platen ook nog bijkomende functies vervullen dan louter de ontwerpmatige ?

Jazeker. Minerale wol platen worden op de markt aangeboden voor een zeer brede waaier van toepassingen, bijvoorbeeld voor brandbeveiliging, geluidsbescherming, koeling of ventilatie.

Biedt minerale wol ook bescherming tegen warmte in de zomer?

Ja. Een goede isolatie in combinatie met materialen met warmteopslagcapaciteit, biedt een zeer goede bescherming tegen oververhitting van de binnenruimte in de zomer. 

Kan minerale wol worden aangetast door schimmels?

Nee. Minerale wol absorbeert geen vocht en vormt geen voedingsbodem voor schimmels. Schimmelvorming tegen wanden en afwerklagen is vaak het gevolg van constructieschade en moet door een deskundige worden onderzocht.

Is minerale wol iets voor de doe-het-zelver?

Ja. Minerale wol laat zich overal - van de kelder tot het dak – probleemloos installeren door de doe-het-zelver in zijn eigen woning. Minerale wol is eenvoudig te verwerken en te installeren. Er bestaan ook systeemoplossingen voor toepassingen. Volg steeds de plaatsingsvoorschriften van de fabrikant. Verwerking van minerale wol in systemen (vliesgevels, spouwvulling, …) wordt echter best door deskundigen uitgevoerd.

Komen er na het installeren van minerale wol nog vezels vrij?

Nee. Onderzoekingen in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid & Milieu hebben uitgewezen dat er geen vezels vrijkomen in woonruimten en openbare gebouwen die met minerale wol zijn geïsoleerd.

Kan minerale wol met de blote hand worden aangeraakt?

Ja. Minerale wol producten die het EUCEB-keurmerk dragen, mag u met de blote handen aanraken. Bij wijze van voorzorg bevelen we wel aan om werkhandschoenen te dragen en de handen te wassen na het werken met minerale wol. Bij het werken met minerale wol kan bij gevoelige huid soms huidirritatie of jeuk ontstaan. Het gaat hier om zogenaamde mechanische irritatie en is altijd van tijdelijke aard. Het afspoelen of wassen met water zal de irritatie of jeuk onmiddellijk doen verdwijnen.

Is minerale wol recycleerbaar en herbruikbaar?

Ja. Recycling van minerale wol is zeer goed mogelijk. Zo kan bijvoorbeeld productieafval opnieuw worden toegevoegd aan het productieproces om er nieuwe minerale wol van te maken. Afval van minerale wol kan worden gebruikt als additief bij de productie van bakstenen en tegels.

Waar kunt u minerale wol producten gebruiken?

Minerale wol isolatie is geschikt voor verschillende toepassingen en wordt vooral in de woning- en utiliteitsbouw toegepast. Speciale producten worden aangeboden voor isolatie van hellende daken, gevels en platte daken; voor isolatie van scheidingsmuren en binnenwanden; als isolatie tegen lucht- en contactgeluid; als isolatie voor industriële installaties.

Is minerale wol ook geschikt voor het isoleren van hellende daken?

Ja. Hellende daken vormen het grootste toepassingsgebied van minerale wol, voor zowel één- als meergezinswoningen. Voor het isoleren van hellende daken voldoet minerale wol aan de strengste eisen daar het thermische en akoestische bescherming en brandveiligheid biedt. Veel minerale wol producenten bieden volledige systemen aan voor duurzame isolatieoplossingen.

Is er ook minerale wol voor toepassingen in badkamers en kelders?

Jazeker. Minerale wol laat zich in ‘natte’ ruimten probleemloos gebruiken omdat er officieel werd aangetoond dat minerale wol geen vocht absorbeert, opslaat of verder leidt. Besteed wel zeker voldoende aandacht aan de damp- en luchtdichting.

Is minerale wol geschikt voor het isoleren van houten woningen?

Ja. Minerale wol is hiervoor geschikt, vooral omdat minerale wol niet brandbaar is en dus bijdraagt aan de brandveiligheid van houten woningen. Minerale wol verhindert de voortplanting van vlammen naar andere delen van het gebouw, en beperkt de rookontwikkeling. 

Is minerale wol bruikbaar voor buitentoepassingen en voor hogere gebouwen?

Jazeker. Bijvoorbeeld voor geventileerde gevels of composietsystemen voor buitengevelisolatie (ETICS1), van de eenvoudigste eengezinswoning tot het hoogste kantoorgebouw. Naast de algemene producteisen zoals het thermische isolatievermogen, voldoet minerale wol ook voor toepassingen als akoestische isolatie en brandbeveiliging. Zelfs voor toepassingen zoals bij waterafstotende bouwelementen, toepassingen waar druk- en trekspanningen optreden, bij bescherming tegen zware regenbelasting, waar dus kortom strengere eisen nodig zijn, voldoet minerale wol. Er is dus een grote verscheidenheid aan minerale wol isolatie die aan alle voorwaarden voor buitenmuren, gevels en hoge gebouwen voldoen.

1 [1] ETICS = buitengevelisolatiesysteem met pleisterwerk (letterlijk: Externe Thermische Isolatie ComposietSysteem