Header Mineral Wool Association

Subsidies voor isolatie

PREMIES EN FISCALE VOORDELEN

Er werden in ons land vanaf 2012 heel wat veranderingen doorgevoerd met betrekking tot fiscale voordelen en premies in de bouwsector. Heel wat voordelen moesten hierbij sneuvelen, maar de overheid blijft isolatie financieel aanmoedigen.

Op deze pagina vind je een beknopt overzicht van de aangeboden voordelen en premies. We raden je echter aan om je voor verdere details direct te informeren bij de verschillende overheden.

FEDERALE FISCALE AFTREK

Vanaf aanslagjaar 2013 (d.w.z. voor uitgaven betaald in het jaar 2012) wordt de belastingvermindering voor alle energiebesparende uitgaven afgeschaft, behalve die voor dakisolatie.

De nieuwe regels zijn:

  • de belastingvermindering voor de uitgaven voor dakisolatie bedraagt 30% van de uitgaven
  • het maximumbedrag van de belastingvermindering bedraagt voor de uitgaven van het jaar 2012 2.930 euro
  • het deel van de vermindering dat het maximumbedrag overschrijdt, kan niet worden overgedragen naar de drie volgende belastbare tijdperken
  • de belastingvermindering voor de in 2012 betaalde uitgaven voor dakisolatie kan niet meer worden omgezet in een belastingkrediet.

Overgangsregeling voor facturen uit 2011

Er is een overgangsmaatregel uitgewerkt voor zij die al aan het verbouwen waren of een contract hadden afgesloten vóór de maatregel is beslist. Voor de uitgaven die nog in 2011 zijn gedaan of die in 2012 worden gedaan voor werken die gebeuren in het kader van een overeenkomst die werd ondertekend vóór 28 november 2011, blijft de oude regeling van toepassing, ook voor de uitgaven voor dakisolatie. Dit betekent dat:

  • de belastingvermindering voor deze uitgaven 40% bedraagt
  • het deel van de vermindering dat het maximumbedrag overschrijdt, naar de drie volgende belastbare tijdperken kan worden overgedragen
  • de omzetting van de vermindering in een belastingkrediet mogelijk blijft.

PREMIES VLAANDEREN

Vlaamse dakisolatiepremie versmelt met premie netbeheerder Sinds 1 januari 2012 is de dakisolatiepremie van de Vlaamse overheid versmolten met de premie van de netbeheerder. Ook daken kleiner dan 40 m2 komen nu in aanmerking voor een premie.

Facturen uit 2011 kunnen nog tot 30 juni 2012 ingediend worden voor de oude premie van de Vlaamse overheid. Deze kan oplopen tot 1000 euro, op voorwaarde dat het dak groter is dan 40 m2. De aanvraag wordt ingediend via de netbeheerder.

In de tabel vind je het actuele Vlaamse premiestelsel voor 2012:

Premies 2012 voor energiebesparende maatregelen via netbeheerder
Premies voor bestaande woningen, aangesloten op distributienet voor 1/1/2006
Dakisolatie via aannemer 6€/m2 (Rd-waarde minstens 3.5 m2K/W) max 720€
7€/m2 (Rd-waarde minstens 4 m2K/W) max 840€
8€/m2 (Rd-waarde minstens 4.5 m2K/W) max 960€
Dakisolatie doe-het-zelf 3€/m2 (Rd-waarde minstens 3.5 m2K/W) max 360€
  3,5€/m2 (Rd-waarde minstens 4 m2K/W) max 420€
  4€/m2 (Rd-waarde minstens 4.5 m2K/W) max 480€
Buitenmuurisolatie bestaande muren via aannemer 15 €/m2 max 2000 € (Rd-waarde van het nieuw geplaatste materiaal moet minimum 2 m2K/W bedragen)
Spouwmuurisolatie bestaande spouw 6 €/m2 max 800 € (lambdawaarde van maximaal 0.065 W/mK, volledige spouw wordt gevuld, spouw minstens 50 mm)
Vloerisolatie via aannemer 6 €/m2 max 800 € (Rd minimumeis van 1,2 m2K/W)

Meer informatie hierover vind je op www.energiesparen.be

PREMIES BRUSSEL

In 2012 zullen Brusselse gezinnen met een laag inkomen extra steun krijgen voor hun energiebesparende investeringen. Ook worden de inkomensgrenzen verhoogd naargelang de samenstelling van het gezin. Het nieuwe premiesysteem is geldig vanaf 1 januari 2012. Facturen uit 2011 kunnen nog tot 29 februari 2012 ingediend worden om verwerkt te worden volgens het oude premiesysteem.

Premies Regio Brussel 2012
Dakisolatie (door aannemer) R ≥ 4 m2.K/W) 15 tot 25 euro/m2 (volgens inkomen)
Muurisolatie langs binnen (door aannemer) R ≥ 2 m2.K/W) 20 tot 30 euro/m2 (volgens inkomen)
Inblazen spouw (door aannemer) R ≥ 1 m2.K/W) 8 tot 12 euro/m2 (volgens inkomen)
Muurisolatie langs buiten (door aannemer) R ≥ 2 m2.K/W) 35 tot 55 euro/m2 (volgens inkomen)
Vloerisolatie (aannemer) R ≥ 1 m2.K/W) 20 tot 30 euro/m2 (volgens inkomen)

Meer informatie hierover vind je op www.ibgebim.be

PREMIES WALLONIË

Het Waalse premiesysteem van 2012 wil hogere R-waarden extra aanmoedigen. Gezinnen met een lager inkomen krijgen eveneens hogere toelagen. Dit nieuwe systeem is enkel geldig voor facturen vanaf 1 januari 2012. Facturen uit 2011 worden nog volgens het oude systeem verwerkt, maar moeten binnen de 4 maanden na de factuurdatum aan de administratie voorgelegd worden.

Premiesysteem Wallonië 2012
Dakisolatie doe-het-zelf R= 3,5 tot 4 m2K/W 5 tot 7 euro/m2 (volgens inkomen)
R > 4 m2K/W 8 tot 10 euro/m2 (volgens inkomen)
Dakisolatie door aannemer R = 3,5 tot 4 m2K/W 10 tot 14 euro/m2 (volgens inkomen)
R > 4 m2K/W 13 tot 17 euro/m2 (volgens inkomen)
Muurisolatie langs binnen (door aannemer) R ≥ 1,5 m2K/W 20 tot 28 euro/m2 (volgens inkomen)
Inblazen spouw (door aannemer) R ≥ 1,5 m2K/W 10 tot 14 euro/m2 (volgens inkomen)
Muurisolatie langs buiten (door aannemer) R = 2 tot 3,5 m2K/W 30 tot 42 euro/m2 (volgens inkomen)
R ≥ 3,5 m2K/W 50 tot 62 euro/m2 (volgens inkomen)
Vloerisolatie via kelder DHZ R = 2 tot 3,5 m2K/W 5 tot 7 euro/m2 (volgens inkomen)
Vloerisolatie via kelder DHZ R = 3,5 m2K/W 15 tot 17 euro/m2 (volgens inkomen)
Vloerisolatie via kelder (door aannemer) m2K/W R = 2 tot 3,5 m2K/W 10 tot 14 euro/m2 (volgens inkomen)
Vloerisolatie via kelder (door aannemer) R = 3,5 m2K/W 20 tot 24 euro/m2 (volgens inkomen)

Meer informatie hierover vind je op energie.wallonie.be