Header Mineral Wool Association

MWA: Toenemend risico brand in hoogbouw in België

 MWA: Toenemend risico brand in hoogbouw in België 

‘België loopt internationaal uit de pas met regelgeving brandveiligheid’ 

Gebouwen in België zijn in toenemende mate kwetsbaar voor brand. In het kader van verduurzaming worden steeds meer bestaande gebouwen uitgerust met een isolerende schil, maar dit gebeurt niet altijd met onbrandbare materialen. Renovatie zal in de toekomst een grotere markt zijn als nieuwbouw. Helaas is voor dergelijke renovatiewijze op dit moment geen wetgevend kader. In tegenstelling tot ons omringende landen stelt België geen strenge eisen aan de brandveiligheid van gevels van bijvoorbeeld woontorens. De Mineral Wool Association Benelux (MWA) bepleit dat de Belgische regelgeving voor gevels van middelhoge en hoge gebouwen wordt aangescherpt tot onbrandbaar. 

Door strengere regels voor de energieprestatie van gebouwen bestaat de bouwschil inmiddels soms wel voor 50% uit isolatiemateriaal. Volgens de Belgische regelgeving hoeft dit materiaal niet onbrandbaar te zijn. Het is voldoende dat een gevel, niet hoger dan 10 meter in zijn uiteindelijke toepassing (“end use condition”) met 

inbegrip van de onderliggende lagen en bevestigingswijzen voldoet aan de Europese brandklasse D. Bij hogere gevels geldt brandklasse B als “end use”. In veel andere Europese landen, zoals Luxemburg, Duitsland, Frankrijk, Polen, de Scandinavische landen, Tsjechië en Slowakije, is A2 (“nagenoeg onbrandbaar”) voor alle toegepaste producten wel de norm. 

“In België zijn de regels voor brandveiligheid minder streng, terwijl de risico’s juist toenemen”, aldus Louis Cleef namens MWA. “In het verleden bouwden we in België gevels met alleen maar onbrandbare steenachtige materialen, zoals baksteen, beton en natuursteen. In verband met scherpere energieprestatienormen worden steeds vaker kunststof isolatiematerialen in onze gebouwen toegepast. Die bevatten wel brandvertragende stoffen, maar zijn niet onbrandbaar en leveren een bijdrage aan de (toxische) rookontwikkeling . Dit maakt het voor de brandweer steeds moeilijker om te blussen of het gebouw te betreden.” 

Gelukkig had België tot nu toe relatief weinig ernstige incidenten met personen door brand in hoogbouw. Wel moeten we helaas constateren dat er in 2016 in Vlaanderen dubbel zoveel doden bij woningbranden vielen dan het jaar voordien. Over heel het land vielen er in 2016 liefst 78 branddoden te betreuren, een absoluut record.(1) Daarnaast hebben we te maken met economische schade: de directe schade bedraagt honderden miljoenen euro’s per jaar, de indirecte schade is aanzienlijk groter. Brandbare bouwmaterialen kunnen ook bijdragen aan een grotere rookproductie met giftige stoffen die een gevaar opleveren voor mens en milieu. Het is een feit dat bij brand de meeste doden en gewonden niet vallen door het vuur, maar door de rookproductie (giftige gassen). 

Reglementering gevelrenovatie is federale bevoegdheid 

De Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp (DBDMH) is niet bevoegd om bij gevelrenovaties te controleren welke isolatiematerialen er gebruikt worden. 

Citaat staatssecretaris Cécile Jodogne van het Brussels parlement; "We zouden hier graag regelgeving rond hebben, maar dat is een federale bevoegdheid".(2) 

Oproep 

Met de vergrijzing en de stedelijke verdichting pleit MWA er bij FOD Binnenlandse Zaken voor om adequate regelgeving in te voeren voor de renovatie en nieuwbouw van gevels, alsook de voorgenomen grens van 36 meter, waarboven minimaal A2 voor elk wezenlijk onderdeel de norm is, is veel te hoog en zou aanzienlijk verlaagd moeten worden. “De Belgische regelgeving loopt op het gebied van brandpreventie internationaal uit de pas. Het zou niet toegestaan moeten zijn om brandbare gevelbekleding en isolatiemateriaal te gebruiken voor gebouwen, zeker niet waar een verhoogd risico is, zoals scholen, ziekenhuizen en verzorgingstehuizen. Onbrandbaar moet net zoals in veel omringende landen de norm zijn”, aldus Cleef. 

Bron: 

1) 2 januari 2017 https://www.hln.be/nieuws/binnenland/tientallen-branden-sluiten-dodelijk-2016-af-dubbel-zoveel-doden-dan-jaar-voordien~a77a438a/ 

2) 9 nov 2017. Jodogne bepleit controle op brandveiligheid isolatie gevels http://www.bruzz.be/nl/actua/jodogne-bepleit-controle-op-brandveiligheid-isolatie-gevels 

 

Lees meer over dit onderwerp in de MWA-position paper Brandveiligheid 

MWA: Toenemend risico brand in hoogbouw in België:
Persbericht in pdf.

----------------------------- 

Noot voor de redactie: 

Voor meer informatie kun tu contact opnemen met mw. A. Kap via info@mwabenelux.org en tel. +31 6 36 53 26 46 

Over de MWA 

De Mineral Wool Association Benelux (MWA) werd in 1987 opgericht als samenwerkingsverband van Belgische en Nederlandse producenten van glaswol en steenwol, ook wel minerale wol genoemd. De huidige leden-bedrijven zijn Knauf Insulation, Rockwool B.V., Saint-Gobain ISOVER en URSA Benelux. Tevens is Pittsburgh Corning, producent van cellenglas, “Foamglas”, geassocieerd lid. 

MWA promoot de voordelen van isoleren met minerale isolatie op het vlak van thermische kwaliteit, geluidscomfort, brandveiligheid en duurzaamheid. De associatie is betrokken in allerlei organisaties op producttechnisch en beleidsniveau. Ze participeert in overlegorganen over de bouw, neemt deel aan overleg op het terrein van standaardisering, ondersteunt onderzoek en technologische verbeteringen, publiceert in vakbladen en presenteert op colloquia.