Header Mineral Wool Association

Mineral Wool Association nuanceert schaarste isolatiematerialen

De bouwsector stond de afgelopen tijd volop in de belangstelling. Centraal stond daarbij de schaarste in bepaalde isolatiematerialen, waardoor heel wat werven vertraging opliepen. De Mineral Wool Association (MWA) betreurt de ongenuanceerde berichtgeving in de media.  De leveringsproblemen van de polyurethaanproducenten worden veralgemeend, en de federatie van de minerale isolatiematerialen wil daarom de nodige nuance aanbrengen. De huidige schaarste aan PUR-isolatiematerialen en de daaraan gerelateerde recente prijsstijgingen gelden immers niet voor de minerale isolatiematerialen.

De isolatie van bijvoorbeeld hellend dak, plat dak, de spouwmuur en vloeren  kunnen met zeer kwalitatieve producten uitgevoerd worden, zoals glaswol, rotswol, cellenglas ….. Met deze alternatieven behalen we uitstekende hoge isolatiewaardes en bieden wij extra voordelen op het vlak van akoestiek, brandveiligheid en duurzaamheid…

“Wij roepen de voorschrijvers dan ook op om, zeker voor dak-,muur-, vloer- en andere toepassingen, een prestatie en eigenschappen voor te schrijven, eerder dan een materiaal”, stelt Pieter Van Laere van de Mineral Wool Association “Dit laat de aannemer toe om binnen het lastenboek naar kwalitatieve alternatieven te zoeken”, concludeert Van Laere.

 

MWA

De Mineral Wool Association Benelux (MWA) werd in 1987 opgericht als samenwerkingsverband van Belgische en Nederlandse producenten van glaswol en steenwol, ook wel minerale wol genoemd. De huidige leden-bedrijven zijn Knauf Insulation, Rockwool B.V., Saint-Gobain ISOVER en URSA Benelux. Tevens is Pittsburgh Corning, producent van “Foamglas”, geassocieerd lid.

 

MWA promoot de voordelen van isoleren met minerale wol op vlak van thermische kwaliteit, geluids-comfort, brandveiligheid en duurzaamheid. De associatie is betrokken in allerlei organisaties op producttechnisch- en beleidsniveau. Ze participeert in overlegorganen over de bouw, neemt deel aan overleg op terrein standaardisering, ondersteunt onderzoek en technologische verbeteringen, publiceert in vakbladen en presenteert op colloquia.

 

Alle MWA leden produceren in België of Nederland, ter bevoorrading van de Benelux maar ook voor export. De technologische kennis voor minerale wolproducten is dus sterk aanwezig in de Benelux.

 

MWA is in België onder meer lid van de CIR (Conseil d’Isolation / Isolatieraad) en van de BMP (Belgische Bouwmaterialen Producenten), in Nederland lid van de NVTB (Nederlandse Vereniging voor Toeleveranciers in de Bouw) en de Stichting Milieu Relevante Product Informatie (MRPI), en op Europees niveau aangesloten bij EURIMA (Europese minerale wolassociatie).

MWA heeft een eigen website met uitgebreide informatie:
voor België www.mineralewol.be  en  www.laineminerale.net ; voor Nederland www.mineralewol.net

Noot voor de redactie

Indien u vragen heeft over dit bericht kunt u contact opnemen per e-mail: info@mwabenelux.org of via telefoon de heer P. Van Laere (0497 59 62 06).