Header Mineral Wool Association

Meer kwaliteit met minerale isolatie

MWA is voor meer kwaliteit in de bouw. Het blijkt namelijk dat gebruikers van een gebouw vaak behoefte hebben aan meer duurzaamheid, comfort en veiligheid dan de bouwregelgeving als minimum aangeeft. 

Minerale isolatie is niet alleen uitermate geschikt voor het thermisch isoleren van woningen, bedrijfs- en kantoorgebouwen (weerstand tegen warmte en koude). Het materiaal biedt bovendien een optimale bescherming tegen, geluidshinder (wolstructuur), belastingen (cellenglas) en brandgevaarlijke situaties. De minerale grondstof is onbrandbaar en daarnaast uitermate duurzaam en een veilig product op het gebied van gezondheid. 

Document: Download