Header Mineral Wool Association

Persbericht: Minerale isolatiematerialen presteren op het vlak van milieu-impact minstens even goed als natuurlijke.

Omwille van het hernieuwbare karakter van ‘natuurlijke’ isolatiematerialen zoals hennep, papiervlokken, vlas, hout en schapenwol zijn velen geneigd deze isolatiematerialen als ‘duurzamer’ te bestempelen dan minerale isolatiematerialen zoals glas- en rotswol. Ook sommige ‘duurzaamheids’ - of biologische labels versterken deze indruk. Neemt men echter de totale productie- en distributiecyclus in beschouwing, dan kan men enkel concluderen dat deze minerale-wolproducten qua milieu-impact minstens even goed scoren als hun ‘natuurlijke’ alternatieven. Een vergelijkende studie,’ LCA-tim – Life Cycle Assessment of ten insulating materials ’uitgevoerd door VITO, KUL en VIBE in opdracht van Federale OverheidsDienst Leefmilieu, heeft dit aangetoond. De Mineral Wool Association roept de overheden op deze conclusies mee te nemen in hun subsidie- en communicatiebeleid rond isoleren. De totale isolatie-inspanningen verhogen of extra steun voor minder kapitaalkrachtige doelgroepen is dan ook de boodschap.

Download het persbericht

Meer informatie op
http://www.health.belgium.be/eportal/Environment/19094872_NL?backNode=9128#.U1duDFV_vMg 

Document: Download