Header Mineral Wool Association

Milieu-impact minerale en natuurlijke isolatiematerialen vergelijkbaar

Omwille van het hernieuwbare karakter van ‘natuurlijke’ isolatiematerialen zoals hennep, papiervlokken, vlas, hout en schapenwol zijn velen geneigd deze isolatiematerialen als ‘duurzamer’ te bestempelen dan minerale isolatiematerialen zoals glas- en rotswol. Ook sommige ‘duurzaamheids’ - of biologische labels versterken deze indruk. Neemt men echter de totale productie- en distributiecyclus in beschouwing, dan kan men enkel concluderen dat deze minerale-wolproducten qua milieu-impact minstens even goed scoren als hun ‘natuurlijke’ alternatieven.

Lees meer op de site van Bouw & Wonen