Header Mineral Wool Association

Isolatiebranche maakt duurzaamheid van glaswol en steenwol en cellulair glas meetbaarder

 

De MWA (Mineral Wool Association) Benelux is op diverse vlakken bezig met duurzaamheid. Op fabrikantenniveau, maar ook collectief. Zij is betrokken in het normeringsproces dat zowel een Nederlands als een Europees karakter. “De MWA probeert daarmee te stimuleren dat duurzaamheid meetbaarder wordt en vanuit een gezamenlijke, Europese normering terugkomt in de landen, zodat niet ieder land het op een eigen manier gaat doen”, aldus Mariëtte Willems namens de MWA.


De Europese  EN-15804-normeringbrengt de mate van duurzaamheid van een gebouw in kaart -. In Nederland is al jarenlang een berekeningsmethode voor de milieuprestatie van gebouwen opgenomen in het Bouwbesluit, maar vanaf 1 januari 2018 wordt hieraan een maximale waarde toegekend. Deze Milieu Prestatie Gebouwen (MPG) geeft aan wat de milieubelasting is van een gebouw op basis van de toegepaste materialen. Fabrikanten van minerale wol stellen o.a. milieuproductverklaringen beschikbaar ter bepaling van deze MPG.

 

Milieuprestatie

Isolatiemateriaal is een belangrijke factor bij het bepalen van de milieuprestatie van een gebouw, vertelt Mariëtte Willems van de MWA. “Er spelen heel veel factoren een rol: hoeveel procent van je grondstoffen is gerecycled? Waar komt het vandaan? En waar steeds meer naar gekeken wordt: hoe kan onze toeleverancier onderbouwen dat hij zijn producten op een duurzame manier produceert? Je ziet dat die toeleveringsketen die zich moet verantwoorden over het milieu of duurzaam produceren van materialen, eigenlijk steeds langer wordt.” Dan is het toch fijn om te weten dat minerale isolatieproducten zeer hoog scoren op het gebied van milieuprestatie.

 

Daarnaast zijn er private keurmerken op het gebied van duurzaam bouwen, zoals BREEAM. Dit staat voor Building Research Establishment Environmental Assessment Method. BREEAM wordt door steeds meer bouwers en projectontwikkelaars gehanteerd, stelt Willems. “Mensen of bedrijven willen toch graag gekoppeld worden aan duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen. BREEAM voegt bepaalde aspecten toe zoals een gezond binnenklimaat. ”

 

Circulair bouwen

Om de duurzaamheid van het product te verbeteren, wordt ook steeds meer gekeken naar circulair bouwen en het recyclen van materialen, vervolgt Willems. “Het positieve van minerale isolatieproducten is dat wij gebruikmaken van gerecyclede materialen of grondstoffen die vrijwel onuitputtelijk zijn. Iedere fabrikant die bij de MWA is aangesloten, heeft als doelstelling zoveel mogelijk gerecycled materiaal en zo min mogelijk nieuwe grondstoffen te gebruiken.”

 

Toekomst

“De thermische, akoestische, en brandveilige eigenschappen van de producten van de bij MWA aangesloten producenten blijven gedurende de levensduur van het gebouw behouden. Recycling van de isolatiematerialen is mooi, maar hergebruik is natuurlijk nog mooier. Ook hiernaar wordt door de fabrikanten volop onderzoek gedaan,”,  vult Willems aan.

  

Lees meer over dit onderwerp in de MWA-position paper   


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kun tu contact opnemen met mw. A. Kap via info@mwabenelux.org en tel. +31 6 36 53 26 46

 

Isolatiebranche maakt duurzaamheid van glaswol en steenwol en cellulair glas meetbaarder:
Persbericht in pdf.

 

Over MWA

De Mineral Wool Association Benelux (MWA) werd in 1987 opgericht als samenwerkingsverband van Belgische en Nederlandse producenten van glaswol en steenwol, ook wel minerale wol genoemd. De huidige leden-bedrijven zijn Knauf Insulation, ROCKWOOL B.V., Saint-Gobain ISOVER en URSA Benelux. Tevens is Pittsburgh Corning, producent van cellenglas, “Foamglas”, geassocieerd lid.

 

MWA promoot de voordelen van isoleren met minerale isolatie op het vlak van thermische kwaliteit, geluidscomfort, brandveiligheid en duurzaamheid. De associatie is betrokken in allerlei organisaties op producttechnisch en beleidsniveau. Ze participeert in overlegorganen over de bouw, neemt deel aan overleg op het terrein van standaardisering, ondersteunt onderzoek en technologische verbeteringen, publiceert in vakbladen en presenteert op colloquia