Header Mineral Wool Association
Gezondheid & veiligheid

Gezondheid & veiligheid

Glaswol en steenwol leveren geen enkel gevaar voor de gezondheid op. Sinds 1997 is – volgens de Europese Richtlijn 97/69/CE -  alle in Europa verkochte minerale wol vrijgesteld van de classificatie ‘kankerverwekkend’. De honderden wetenschappelijke studies die werden uitgevoerd (o.a. epidemiologisch onderzoek in beroepsomgevingen bij meer dan 45.000 mensen), bevestigen deze bevindingen.

Op basis van meer dan 1000 wetenschappelijke publicaties heeft het Internationale Centrum voor Kankeronderzoek (aangesloten bij de Wereldgezondheidsorganisatie) glaswol en steenwol geclassificeerd als groep 3, d.w.z. gunstiger dan koffie en in dezelfde categorie als thee!

Achtergrond

Glas- en steenwolisolatie kennen een lange en succesvolle geschiedenis in een brede waaier van isolatietoepassingen. De eerste steenwolproducten dateren van het midden van de 19de eeuw. En glaswol wordt al zo’n 70 jaar als isolatie gebruikt.

Hoewel de resultaten van controletests en epidemiologische onderzoeken van vóór 1970 geen gezondheidsproblemen aantoonden, heeft wetenschappelijk onderzoek inzake andere bouwmaterialen tot twijfels en bepaalde vragen geleid omtrent  mogelijke gezondheidsrisico’s van alle synthetische mineraalvezelproducten, waaronder ook de veelvuldig gebruikte glas- en steenwolisolatie.

Aanvullende studies vanaf 1970 omvatten o.a. onderzoek naar mogelijke gezondheidsrisico’s bij proefdieren en werknemers die aan deze isolatiematerialen worden blootgesteld tijdens productie en verwerking alsook diepgaand onderzoek betreffende productiemethodes en productformuleringen.

Vanaf 1990 werd het medisch en wetenschappelijk onderzoek verder uitgebreid. Als reactie op de hardnekkige twijfels introduceerden Europese producenten eind jaren ‘90 de nieuwe ‘bio-oplosbare’ vezelformuleringen wat het resultaat was van zeer grondige en nauwgezette proeven.

In oktober 2001 – na een uitvoerig onderzoek door een internationale commissie van deskundigen en wetenschappers, met o.a. over lange termijn gespreide medische controles bij meer dan 60.000 werknemers – schrapte het IARC1 glaswol en steenwol van de lijst van mogelijke kankerverwekkende stoffen en kregen deze isolatiematerialen een nieuwe classificatie als ‘Categorie 3 - niet classificeerbaar als kankerverwekkend voor mensen’.

De twijfels omtrent deze gezondheidsrisico’s werden dan ook definitief opgelost. Het IARC vermeldt specifiek:  “Epidemiologische onderzoeken, gepubliceerd in de loop van de voorbije 15 jaar na de laatste beoordeling van deze vezels in 1988 (IARC-monografieën), leveren geen enkel bewijs van verhoogde risico’s van longkanker of mesothelioom2 als gevolg van beroepsmatige blootstelling tijdens de productie van deze materialen, en onvoldoende algemeen bewijs voor om het even welk kankerrisico. 

Het IARC-standpunt komt overeen met de bevindingen van de U.S. Academy of Sciences3 die in 2000 geen significant verband kon ontdekken tussen blootstelling aan isolatievezels en longkanker of niet-kwaadaardige aantasting van de luchtwegen bij mensen die nauw bij de productie van glasvezels betrokken zijn”.

1 IARC = Internationaal Bureau voor Kankeronderzoek
2 mesothelioom = longvlies- en buikvlieskanker
3 U.S. Academy of Sciences =  Noord-Amerikaanse Academie van Wetenschappen